Detta är skolan

Räddningsgymnasiet Sandö erbjuder Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap, där vi profilerar oss mot civil krishantering samt brand och räddning.
Det innebär att du på programfördjupningen läser Psykologi 1 och 2b (100p) och Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering (100p).

På individuellt val läser du kursen Brand och räddning (200p). Läs under länken Kurser för att se vilka kurser som ingår i programmet.

Skolan arbetar enligt en pedagogisk modell som innebär att skolarbetet är uppdelat i kunskapsområden som sträcker sig över tvåveckorsperioder. Kunskapsområdena är ämnesintegrerade, d.v.s. flera ämnen samverkar, och utgår från en utgångspunkt som ofta är en aktuell händelse i omvärlden, en praktisk övning eller en upplevelse av något slag.

Eleverna på skolan är indelade i så kallade basgrupper. En basgrupp består av åtta elever och det är i denna grupp eleverna tillsammans fördjupar sina kunskaper inom de olika ämnena. I det gemensamma arbetet med att nå de uppsatta kunskapsmålen övar eleverna även förmågan att samarbeta och ta ansvar, tanken är att samtliga gruppmedlemmar ska nå målen vid kunskapsområdets slut. Området examineras alltid enskilt, i form av ett muntligt seminarium eller en skrivning, i slutet av tvåveckorsperioden.

Lärarna stöttar elevens kunskapsutveckling genom att vara ansvariga för kunskapsområdet, vara basgruppshandledare, hålla resurser (lektioner), vara mentorer och finnas tillgängliga under hela arbetsdagen. Vi har ett nära samarbete mellan lärare och elev och skolans lokaler är tillgängliga för eleverna dygnet runt.

Vi är en liten skola bestående av tre årskurser med ca 32 elever i varje klass vilket ger fin sammanhållning och en känsla av att ”alla känner alla”. De flesta eleverna bor på skolans internat men elever som bor i närheten av skolan har också möjlighet att pendla. Läs mer om internatet under rubriken Boende. Under rubriken Att bo på Sandö får du information om livet på internatet och på ön!

Senast uppdaterad 2015-01-30 09:13
 
 
Kramfors kommmun
Certifierad FN-skola
Räddningsgymnasiet på facebook
Länkar samverkan