Kurser

Naturvetenskapligt program:


Inriktning Naturvetenskap med

profilering inom Civil Krishantering, Brand och Räddning

Ämne

Kurs

Poäng

Engelska

5 - 6

200

Historia

1b

100

Idrott och hälsa

1

100

Religionskunskap

1

50

Samhällskunskap

1b

100

Svenska

1 - 3

300

Moderna Språk

 

100

Matematik

1c - 4

400

Biologi

1 - 2

200

Fysik

1 – 2

250

Kemi

1 – 2

200

Psykologi: (Katastrofpsykologi)

1 – 2b

100

Humanistisk Samhällsvetenskaplig Specialisering: (Nationell, Internationell Civil Krishantering)

 

100

Individuellt val:

 

 

Brand och Räddning

 

200

 

 

Gymnasiearbete

 

100

Totalpoäng

 

2500

Utökad studiekurs:

 

Idrott och Hälsa 2 100

Scenisk Gestaltning

1

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Räddningsgymnasiets naturvetenskapligt program men inriktning NV, får du i programfördjupning och individuellt val läsa följande kurser:
  • Psykologi 1 50p
  • Psykologi 2b (katastrofpsykologi) 50p
  • Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering (Nationell och internationell civil krishantering) 100p
  • Brand och Räddning 200p

På räddningsgymnasiet varvas praktiska övningar och studiebesök med teori:

De praktiska övningarna baseras bland annat på räddningstjänstens utbildning och kan vara övningar i rökdykning, kemdykning, losstagning, rappellering, vattenlivräddning, akut omhändertagande, katastrofhantering och mycket annat. Övningarna integreras på ett naturligt sätt i de naturvetenskapliga kurserna.


I Katastrofpsykologi ingår bland annat kunskap om hur människor kan reagera vid våldsamma händelser, första hjälpen på en olycksplats samt olika former av kamratstöd. Mycket handlar om att få en utvecklad och mogen syn på medmänniskor, i behov av hjälp.


I Nationell och internationell civil krishantering står de globala frågorna i centrum. Studierna kretsar kring olika kulturer och attityder. I kursen behandlas allt från att lära sig vad som händer i ett katastrofområde till att förstå hur vi människor skiljer oss åt. En del av kursen handlar om svenskt och internationellt biståndsarbete.

 

 

Inriktning Samhällsvetenskap med

profilering inom Civil Krishantering, Brand och Räddning

Ämne

Kurs

Poäng

Engelska 5-6 200
Historia 1b 100
Idrott och Hälsa 1 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1-3 300
Moderna språk steg 3 100
Matematik 1c-3c 300
Biologi 1-2 200
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Geografi 1b 100

Individuellt val

Brand bevakning och säkerhet Brand och räddning 200

Programfördjupning

Humansistisk samhällsvetenskaplig fördjupning
Nationell och internationell civil krishantering 100
Samhällspsykologi 100
Psykologi 1-2b 100
Gymnasiearbete   100

Totalpoäng:

2500
Utökad studiekurs:
Idrott och Hälsa 2 100
Scenisk Gestaltning 1 100
 
 
Kramfors kommmun
Certifierad FN-skola
Räddningsgymnasiet på facebook
Länkar samverkan